Submit an article:

(on ENG)Видавнича рада:

С. В. Ківалов, академік АПН і НАПрН України, доктор юридичних наук, професор
(Голова ради);
А. Ф. Крижановський, член-кореспондент НАПрН України, доктор юридичних наук, професор (Заступник голови ради);
М. П. Коваленко, доктор фізико-математичних наук, професор;
С. А. Андронаті, академік НАН України;
В. Д. Берназ, член-кореспондент НАПрНУ, доктор юридичних наук, професор;
О. М. Головченко, доктор економічних наук, професор;
Д. А. Зайцев, доктор технічних наук, професор;
В. М. Запорожан, доктор медичних наук, професор, академік АМН України;
М. З. Згуровський, академік НАН України, доктор технічних наук, професор;
В. А. Кухаренко, доктор філологічних наук, професор;
І. В. Ступак, доктор філологічних наук, доцент;
Г. П. Пекліна, доктор медичних наук, професор;
О. В. Токарєв, Заслужений діяч мистецтв України.

Головний редактор серії: Т. В. Деркач, доктор економічних наук.

Відповідальний секретар серії: В. О. Горбаньова.

Редакційна колегія серії «Економіка і менеджмент»:

Б. В. Буркинський, академік НАН України, доктор економічних наук, професор;
А. І. Бутенко, доктор економічних наук, професор;
В. С. Дога, доктор економічних наук, професор;
О. М. Головченко, доктор економічних наук, професор;
Л. В. Гнилицька, доктор економічних наук, доцент;
В. І. Захарченко, доктор економічних наук, професор;
О. М. Котлубай, доктор економічних наук, професор;
Є. В. Лазарєва, доктор економічних наук;
П. Сауєр, кандидат економічних наук, професор;
Р. Габдуллін, кандидат економічних наук, член-кореспондент МАІН;
В. Ласло, доктор економічних наук;
Б. А. Волков, доктор економічних наук, професор;
В. М. Осипов, доктор економічних наук, професор;
Д. М. Пармаклі, доктор економічних наук, професор;
Л. А. Бахчиванжи, кандидат економічних наук, доцент;
О. В. Сталінська, доктор економічних наук, професор;
А.Х. Іляшенко, доктор економічних наук, професор.