Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: «Економіка і менеджмент»

Міжнародний гуманітарний університет був заснований 20 серпня 2002 року як недержавний вищий навчальний заклад з колективною формою власності на підставі положень національної програми «Освіта» та принципів Концепції розвитку гуманітарної освіти в Україні.

Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: «Економіка і менеджмент» було засновано у 2010 році.

У 2014 році відповідно до Наказу Міністерства освіти і науки України № 455 від 15 квітня 2014 р. (Додаток № 5) Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: «Економіка і менеджмент» було включено до Переліку наукових фахових видань України.

У 2020 році відповідно до Наказу Міністерства освіти і науки України № 409 від 17 березня 2020 р. (Додаток № 1) Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: «Економіка і менеджмент» було включено до Переліку наукових фахових видань України (категорія "Б").

Редакція Наукового віснику Міжнародного гуманітарного університету. Серія: «Економіка і менеджмент» запрошує до співпраці в рамках опублікування наукових статей докторів наук, кандидатів наук, молодих науковців (аспірантів, здобувачів), а також інших осіб, які мають вищу освіту та займаються науковою діяльністю.

Рубрики Наукового віснику Міжнародного гуманітарного університету. Серія: «Економіка і менеджмент»:

1. Економічна теорія та історія економічної думки
2. Світове господарство і міжнародні економічні відносини
3. Економіка та управління національним господарством
4. Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)
5. Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка
6. Економіка природокористування та охорони навколишнього середовища
7. Демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика
8. Гроші, фінанси і кредит
9. Бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності)
10. Статистика
11. Математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці

Редакція Наукового віснику Міжнародного гуманітарного університету. Серія: «Економіка і менеджмент» приймає до друку наукові статті, які раніше не були опубліковані в інших виданнях. Під час їх підготовки необхідно додержуватися чинних стандартів для друкованих праць і вимог МОН України.

Поспішаємо повідомити Вам про те, що редакційна колегія вводить у журналі нову рубрику – «Короткі повідомлення». У «Повідомленнях» передбачається розміщувати матеріали, в яких порушуються питання, які ще не знайшли свого рішення, не «дозріли» до повноцінної публікації з певними науковими результатами, але в яких звертається увага на значення, перспективність (або відсутність таких) тих чи інших напрямків досліджень, досягнень різних наукових шкіл. У «Повідомленнях» можуть обговорюватися зміст вузівських підручників та окремих економічних дисциплін, рецензуватися нові вітчизняні та зарубіжні книги, висловлюватись думки про публікації в журналах з економіки.

Обсяг «Короткого повідомлення» – до 3 сторінок включно.

Запрошуємо до співпраці!