Видавнича рада:

С. В. Ківалов, академік АПН і НАПрН України, доктор юридичних наук, професор
(Голова ради).
А. Ф. Крижановський, член-кореспондент НАПрН України, доктор юридичних наук,
професор (Заступник голови ради).
М. П. Коваленко, доктор фізико-математичних наук, професор.
С. А. Андронаті, академік НАН України.
О. М. Головченко, доктор економічних наук, професор.
Д. А. Зайцев, доктор технічних наук, професор.
В. М. Запорожан, доктор медичних наук, професор, академік АМН України.
М. З. Згуровський, академік НАН України, доктор технічних наук, професор.
В. А. Кухаренко, доктор філологічних наук, професор.
І. В. Ступак, доктор філологічних наук, доцент.
Г. П. Пекліна, доктор медичних наук, професор.
О. В. Токарєв, Заслужений діяч мистецтв України.

 

Редакційна колегія серії «Економіка і менеджмент»:

Головний редактор

Райчева Лариса Іванівна – кандидат економічних наук, доцент, Міжнародний гуманітарний університет.

Відповідальний секретар

Горбаньова Вікторія Олександрівна  викладач, Міжнародний гуманітарний університет.

Редакційна колегія

Бахчиванжи Людмила Анатоліївна – кандидат економічних наук, доцент, Одеська національна академія харчових технологій.

Горин Володимир Петрович – доктор економічних наук, доцент, Західноукраїнський національний університет.

Димченко Олена Володимирівна – доктор економічних наук, професор, Харківська національна академія міського господарства імені О.М. Бекетова.

Захарченко Наталя Вячеславівна – доктор економічних наук, доцент, Одеський національний університет імені І.І. Мечникова.

Коваль Світлана Любомирівна – кандидат економічних наук, доцент, Західноукраїнський національний університет.

Колінець Леся Богданівна – доктор економічних наук, доцент, Західноукраїнський національний університет.

Коренюк Людмила Володимирівна – кандидат економічних наук, доцент, Дніпровський національний університет імені В. Лазаряна.

Коренюк Петро Іванович – доктор економічних наук, професор, Дніпровський державний технічний університет.

Куриляк Віталіна Євгенівна – доктор економічних наук, професор, Тернопільський національний економічний університет.

Кушніренко Оксана Миколаївна – доктор економічних наук, доцент, Державна установа «Інститут економіки та прогнозування Національної академії наук України».

Лагодієнко Володимир Вікторович – доктор економічних наук, професор, Одеська національна академія харчових технологій.

Ломачинська Ірина Анатоліївна – доктор економічних наук, доцент, Одеський національний університет імені І.І. Мечникова.

Маслій Наталя Дмитрівна – доктор економічних наук, доцент, Одеський національний університет імені І.І. Мечникова.

Немченко Валерій Вікторович – доктор економічних наук, професор, Одеська національна академія харчових технологій.

Нестерова Катерина Сергіївна – кандидат економічних наук, доцент, Міжнародний гуманітарний університет.

Отливанська Галина Артурівна – доктор економічних наук, доцент, Національний університет «Одеська юридична академія».

Панченко Євген Григорович – доктор економічних наук, професор, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана».

Родіонова Тетяна Андріївна – кандидат економічних наук, доцент, Одеський національний університет імені І.І. Мечникова.

Садченко Олена Василівна – доктор економічних наук, професор, Одеський національний університет імені І.І. Мечникова.

Сатир Лариса Михайлівна – доктор економічних наук, професор, Білоцерківський національний аграрний університет.

Скупський Руслан Миколайович – доктор економічних наук, професор, Миколаївський міжрегіональний інститут розвитку людини ВНЗ ВМУРЛ «Університет «Україна».

Слободянюк Ольга Василівна – доктор економічних наук, професор, Національний університет «Одеська юридична академія».

Ципліцька Олена Олександрівна – доктор економічних наук, Державна установа «Інститут економіки та прогнозування Національної академії наук України».

Данильченко Алексій Васильович – доктор економічних наук, професор, Білоруський національний технічний університет (Республіка Білорусь).

Евангелос Сискос – доктор економічних наук, професор, Технічний освітній інститут Західної Македонії (Греція).

Казамбаева Айгуль Мамаевна – кандидат економічних наук, доцент, Західно-Казахстанський аграрно-технічний університет імені Жангир хана (Казахстан).

Пармакли Дмитро Михайлович – доктор економічних наук, професор, Комратський державний університет (Республіка Молдова).

Шералиева Жаныл Абжалбековна – кандидат економічних наук, доцент, Киргизький національний аграрний університет імені К.І. Скрябіна (Киргизстан).