Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету.
Серія: «Економіка і менеджмент»

Рік заснування

2010

Проблематика:

висвітлення результатів актуальних наукових досліджень вчених, професорсько-викладацьких колективів вищих навчальних закладів, фахівців і працівників у галузях економіки України і зарубіжжя у сфері економічного розвитку

Свідоцтво про реєстрацію ЗМІ:

КВ № 20001-9801ПР від 25.06.2013

Розміщення на сайті
НБУ ім. В.І. Вернадського:

Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: «Економіка і менеджмент»

Index Copernicus:

International Humanitarian University Herald. Economics and Management

Фахова реєстрація

Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: «Економіка і менеджмент» включено до Переліку наукових фахових видань України відповідно до Наказу Міністерства освіти і науки України № 455 від 15 квітня 2014 року.

Спеціальності, за якими видання публікує наукові праці:

економічні науки

Періодичність видання:

6 разів на рік

Мова видання:

українська, російська, англійська

ISSN (Print)

2413-2675

ISSN (Online)

2664-6927

Засновник:

Міжнародний гуманітарний університет
Інститут проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України

Додаткові відомості:

Назва журналу англійською:
“International Humanitarian University Herald. Economics and Management”