Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету.
Серія: «Економіка і менеджмент»

Рік заснування

2010

Проблематика:

висвітлення результатів актуальних наукових досліджень вчених, професорсько-викладацьких колективів вищих навчальних закладів, фахівців і працівників у галузях економіки України і зарубіжжя у сфері економічного розвитку

Свідоцтво про реєстрацію ЗМІ:

КВ № 20001-9801ПР від 25.06.2013

Розміщення на сайті
НБУ ім. В.І. Вернадського:

Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: «Економіка і менеджмент»

Index Copernicus:

International Humanitarian University Herald. Economics and Management

Index Eurasian Scientific Journal Index:

International Humanitarian University Herald. Economics and Management

Google Scholar:

Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: «Економіка і менеджмент»

Фахова реєстрація

Наказ Міністерства освіти і науки України від 15 квітня 2014 року № 455

Фахова реєстрація (категорія «Б»)

Наказ Міністерства освіти і науки України від 17 березня 2020 року № 409 (Додаток 1)

Спеціальності, за якими видання публікує наукові праці:

051 - Економіка
071 - Облік і оподаткування
072 - Фінанси, банківська справа та страхування
073 - Менеджмент
075 - Маркетинг
076 - Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
281 - Публічне управління та адміністрування
292 - Міжнародні економічні відносини

Періодичність видання:

4 рази на рік

Мова видання:

українська, англійська

ISSN (Print)

2413-2675

ISSN (Online)

2664-6927

Засновник:

Міжнародний гуманітарний університет
Інститут проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України

Додаткові відомості:

Назва журналу англійською:
“International Humanitarian University Herald. Economics and Management”