Випуск № 44/2020 (формат pdf)

Титульна сторінка

Зміст

 

СВІТОВЕ ГОСПОДАРСТВО І МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ

Коваленко М.П., Коваленко І.М.
ЧИ МОЖНА В УКРАЇНІ УСПІШНО ПОВТОРИТИ КИТАЙСЬКІ РЕФОРМИ?

ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ

Клюс Ю.І., Іжболдіна А.В.
ВДОСКОНАЛЕННЯ МОДЕЛІ ЕФЕКТИВНОСТІ ВНУТРІШНЬОГО КОНТРОЛЮ НА ВІТЧИЗНЯНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ

Мамонов К.А., Грицьков Є.В.
ОЦІНКА РОЗВИТКУ БУДІВЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ

Нагорний Є.І.
МЕТОДИЧНИЙ ПІДХІД ДО АНАЛІЗУ РЕЗУЛЬТАТІВ МАРКЕТИНГОВОГО ТЕСТУВАННЯ З ОЦІНКИ РИНКОВИХ ПЕРСПЕКТИВ ТОВАРНИХ ІННОВАЦІЙ

Осипенко К.В., Перепадя Ф.Л.
ОРГАНІЗАЦІЙНА ПОВЕДІНКА ЯК МЕТОД УПРАВЛІННЯ ДІЯЛЬНІСТЮ СУЧАСНИХ ТУРИСТИЧНИХ ПІДПРИЄМСТВ

Сотніков Ю.М., Бутенко А.А.
ВИКОРИСТАННЯ ГЛОКАЛЬНОГО ПІДХОДУ ДЛЯ ВИРІШЕННЯ ПРОБЛЕМ РОЗВИТКУ ГАЛУЗІ МАРКЕТИНГОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНИМ ГОСПОДАРСТВОМ

Згалат-Лозинська Л.О.
ВИНАХІДНИЦЬКО-ІННОВАЦІЙНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ЛЮДИНИ ЯК БАЗИС ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ: ПОХОДЖЕННЯ ТА УМОВИ РОЗКРИТТЯ, ФОРМУВАННЯ І РЕАЛІЗАЦІЇ

ГРОШІ, ФІНАНСИ І КРЕДИТ

Вербіцька І.І., Гончар Г.П.
ЗМІСТ ТА ОЗНАКИ МИТНИХ ДЕЛІКТІВ В УКРАЇНІ

БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК, АНАЛІЗ ТА АУДИТ

Ткач О.Л.
АУДИТ РЕСУРСІВ ПІДПРИЄМСТВА В УМОВАХ ВИКОРИСТАННЯ КОМП’ЮТЕРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

МАТЕМАТИЧНІ МЕТОДИ, МОДЕЛІ ТА ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ЕКОНОМІЦІ

Захарченко В.І., Сорока Л.М., Гутарєва Ю.В.
ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ТА НАДІЙНОСТІ СИСТЕМ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ НА ОСНОВІ МЕТОДУ МАКСИМАЛЬНОЇ ПРАВДОПОДІБНОСТІ