Випуск № 46/2020

Титульна сторінка

Зміст

 

СВІТОВЕ ГОСПОДАРСТВО І МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ

Лизун М.В., Ліщинський І.О.
ТРАНСКОРДОННЕ СПІВРОБІТНИЦТВО УКРАЇНИ ТА КРАЇН ВИШЕГРАДСЬКОЇ ЧЕТВІРКИ

ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНИМ ГОСПОДАРСТВОМ

Зварич І.Т., Зварич О.І.
ЧИННИКИ ВПЛИВУ НА КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ

ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ

Ковальський В.С., Юденко Є.В., Пушкар О.І.
ДРОПШИППІНГ ЯК ІННОВАЦІЙНА КОНЦЕПЦІЯ ВЕДЕННЯ БІЗНЕСУ В УМОВАХ ТРАНСФОРМАЦІЇ ЛАНЦЮГІВ ПОСТАЧАННЯ

Мартинюк О.А., Луньов Д.Ю., Бахчиванжи Л.А.
ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ІТ-АУТСОРСИНГУ ЯК ІННОВАЦІЙНОГО ІНСТРУМЕНТУ МАРКЕТИНГОВОГО МЕНЕДЖМЕНТУ ПІД ЧАС ПАНДЕМІЇ COVID-19

Тополенко Н.М., Гетьман А.А.
АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ЗНИЖЕННЯ ВИТРАТ НА ФОРМУВАННЯ СОБІВАРТОСТІ ПРОДУКЦІЇ ТА ПОСЛУГ

ЕКОНОМІКА ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ ТА ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА

Грищенко О.Ф., Голишева Є.О.
ВИКОРИСТАННЯ ГРІНВОШИНГУ ЯК ТЕХНОЛОГІЇ ЕКОЛОГІЗАЦІЇ БІЗНЕСУ: ПОНЯТТЯ, ДЕТЕРМІНАНТИ ТА ДРАЙВЕРИ

ДЕМОГРАФІЯ, ЕКОНОМІКА ПРАЦІ, СОЦІАЛЬНА ЕКОНОМІКА І ПОЛІТИКА

Головченко О.М., Головченко М.Ф.
СУЧАСНИЙ СТАН ТА ШЛЯХИ ПОДОЛАННЯ БЕЗРОБІТТЯ В УКРАЇНІ

Довбенюк Д.А.
НАДАННЯ ДОПОМОГИ З ЧАСТКОВОГО БЕЗРОБІТТЯ У ПЕРІОД КАРАНТИНУ НА ЧАС ПАНДЕМІЇ КОРОНАВІРУСУ COVID-19 ЯК ДІЄВИЙ ІНСТРУМЕНТ РЕГУЛЮВАННЯ РИНКУ ПРАЦІ РЕГІОНІВ

Романовська Ю.А., Давидюк А.О.
ФІНАНСУВАННЯ СОЦІАЛЬНИХ ПОСЛУГ В УКРАЇНІ

БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК, АНАЛІЗ ТА АУДИТ

Поливана Л.А., Романашенко І.О., Романашенко М.О.
ПОРІВНЯННЯ ОСОБЛИВОСТЕЙ ФОРМУВАННЯ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ І УКРАЇНСЬКОЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ ТА ШЛЯХИ ЇЇ ПОЛІПШЕННЯ В УКРАЇНІ

МАТЕМАТИЧНІ МЕТОДИ, МОДЕЛІ ТА ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ЕКОНОМІЦІ

Меркулов М.М., Ширяєва Л.В., Гуральська В.В.
ВИБІР МОДЕЛІ ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ЗАПАСАМИ НА ПІДПРИЄМСТВІ

Балахонова О.В., Руммо В.В., Гутарєва Ю.В.
УЗАГАЛЬНЕННЯ ПРАКТИЧНОГО ДОСВІДУ ПРОВЕДЕННЯ БЕЗПЕКООРІЄНТОВАНИХ ПЕРЕТВОРЕНЬ НА ПРОМИСЛОВОМУ ПІДПРИЄМСТВІ НА ОСНОВІ ПРИНЦИПІВ РЕСТРУКТУРИЗАЦІЇ