Випуск № 1/2010 (формат pdf)

Титульна сторінка

Зміст

Коваленко И. Н., Коваленко Н. П.
ВЛАСТЬ В ОРГАНИЗАЦИИ: АНТРОПОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ

Захарченко В.И., Ширяева Л.В.
РАЗВИТИЕ МЕТОДОВ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ В ПОТРЕБИТЕЛЬСКОМ ОБЩЕСТВЕ

Кібік О.М., Романенко К.М.
ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ЦІН НА КОМПЛЕКСНІ ПОСЛУГИ ТРАНСПОРТНО-ЕКСПЕДИТОРСЬКИХ КОМПАНІЙ

Кібік О.М., Суворова О.Л., Голодницький О.Г.
ПРОБЛЕМИ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ ТА ЇЇ ТРАНСПОРТНОГО ПОТЕНЦІАЛА

Котлубай О.М., Липинська О.А.
МІЖНАРОДНЕ РЕГУЛЮВАННЯ СВІТОВОЇ ТОРГІВЛІ, БЕЗПЕКИ СУДНОПЛАВСТВА ТА НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА

Пармакли Д. М., Бахчиванжи Л. А.
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ЗЕМЕЛЬ (СОВРЕМЕННЫЙ ВЗГЛЯД)

Якубовський С.О., Родіонова Т.А.
ФІНАНСОВА СТІЙКІСТЬ НАЦІОНАЛЬНИХ БАНКІВСЬКИХ СИСТЕМ КРАЇН ЦЕНТРАЛЬНОЇ ТА СХІДНОЇ ЄВРОПИ В УМОВАХ СВІТОВОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ КРИЗИ 2008-2010 РОКІВ

Меркулов Н.Н., Ширяева Л.В.
РАЗВИТИЕ КОНЦЕПЦИИ СИНЕРГЕТИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ

Соколовська З.М., Клепікова О.А.
ОПТИМІЗАЦІЯ ФІНАНСОВОГО УПРАВЛІННЯ СТРАХОВИМИ КОМПАНІЯМИ НА ОСНОВІ ІМІТАЦІЙНОГО МОДЕЛЮВАННЯ

Соколовська З.М.
ІМІТАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В АНАЛІЗІ БІЗНЕС-ПРОЦЕСІВ ПІДПРИЄМСТВ

Головченко О.М.
АНАЛІЗ МЕТОДІВ ОЦІНКІ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ НА РЕГІОНАЛЬНОМУ РІВНІ

Лебедева Н.А., Гончарук С.М.
ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ МУЛЬТИМОДАЛЬНЫХ ТРАНСПОРТНЫХ УЗЛОВ

Ботвіна Н.О.
ВАЖЕЛІ ФІНАНСОВОЇ ПОЛІТИКИ ПІДВИЩЕННЯ ЕКОЛОГІЗАЦІЇ АГРОПРОМИСЛОВОГО КОМПЛЕКСУ УКРАЇНИ

Белоус Е.В.
ОСОБЕННОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ СОВРЕМЕННЫХ БИЗНЕС-СТРУКТУР

Балахонова О.В.
АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫХ УСЛОВИЙ МЕСТНОГО РАЗВИТИЯ

Гладченко Л.І.
ПРОЕКТ ПРОГРАМИ ЗАХОДІВ ЩОДО ЛІКВІДАЦІЇ ЗБИТКОВОСТІ СУБ`ЄКТА ГОСПОДАРЮВАННЯ

Гладченко Л.І., Ясинюк Т.І.
ЩЕ РАЗ ПРО МЕХАНІЗМ ФОРМУВАННЯ ЦІНОВОЇ ПОЛІТИКИ СУБ`ЄКТА ГОСПОДАРЮВАННЯ В УМОВАХ СУЧАСНОЇ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ

Завізєна Н.С.
АНАЛІЗ ПОТЕНЦІАЛУ СФЕРИ ІНФОРМАТИЗАЦІЇ РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ

Зеркіна О.О.
ЗОВНІШНІ МІГРАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ ТРУДОВИХ РЕСУР СІВ: ФАКТОРИ, СТАН ТА НАСЛІДКИ ДЛЯ УКРАЇНИ

Ємельянова К.С.
ПРОБЛЕМА РОЗВИТКУ СТАЛОГО ТУРИЗМУ В УКРАЇНІ