Випуск № 45/2020

Титульна сторінка

Зміст

 

СВІТОВЕ ГОСПОДАРСТВО І МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ

Коваленко М.П., Коваленко І.М.
ЧИ МОЖНА В УКРАЇНІ УСПІШНО ПОВТОРИТИ КИТАЙСЬКІ РЕФОРМИ? (ЧАСТИНА 2)

Грущинська Н.М.
ЕМОЦІЙНА ЕКОНОМІКА У ЦИФРОВИХ ТРАНСФОРМАЦІЯХ

Ломачинская И.А., Якубовский С.А., Иванив-Дубна М.В.
ФИНАНСОВОЕ РАЗВИТИЕ НОРВЕГИИ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ

Мартинишин Г.Р., Сипко Н.Б., Радняний М.О.
КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ ТУРИСТИЧНОЇ ІНДУСТРІЇ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ: ПРОБЛЕМИ ТА ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ

Науменко Н.С., Салігор Д.О.
ДЕСТРУКТИВНИЙ ВПЛИВ COVID-19 НА ФУНКЦІОНУВАННЯ ФІНАНСОВОГО СЕКТОРУ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ

ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ДУМКИ

Видобора В.В.
НАУКОВО-ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ПРОМИСЛОВОЇ ПОЛІТИКИ

ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНИМ ГОСПОДАРСТВОМ

Шебаніна О.В., Кікоть Н.Е.
ФОРМУВАННЯ ТА ПІДВИЩЕННЯ ЕКСПОРТНОГО ПОТЕНЦІАЛУ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ ПІД ВПЛИВОМ ЗОВНІШНІХ РИНКІВ

ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ

Павлов О.І., Дідух С.М., Барвіненко В.Д.
АГРОПРОДОВОЛЬЧІ ХОЛДИНГИ В СИСТЕМІ ІНКЛЮЗИВНОГО СІЛЬСЬКОГО РОЗВИТКУ

Гармідер Л.Д., Лихопьок Д.П.
ДОСТУПНІСТЬ ДИСТАНЦІЙНОЇ ФОРМИ ЗАЙНЯТОСТІ ПІД ЧАС ЗАСТОСУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У СФЕРІ ПОСЛУГ

Бояринова К.О., Федорова Ю.І., Давиденко В.В.
МЕТОДИ ТА ПІДХОДИ ЕКОЛОГІСТИКИ ДО РОЗВИТКУ БЕЗВІДХОДНОГО ВИРОБНИЦТВА ПІДПРИЄМСТВ

Дячков Д.В., Полієнко Л.Р.
ІНФОРМАЦІЙНИЙ ПІДХІД ДО СТРАТЕГІЧНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ ПІДПРИЄМСТВА В УМОВАХ ДИНАМІЧНОГО БІЗНЕС-СЕРЕДОВИЩА

Маркіна І.А., Лопушинська О.В., Лопушинський Є.Р.
АУТСОРСИНГ БІЗНЕС-ПРОЦЕСІВ ЯК МЕХАНІЗМ МЕНЕДЖМЕНТУ РЕСУРСОЗБЕРІГАЮЧОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ АГРОПРОДОВОЛЬЧОЇ СФЕРИ

Маркіна І.А., Овчарук О.М., Сьоміч Ю.В.
ІННОВАЦІЙНИЙ ПІДХІД ДО МЕНЕДЖМЕНТУ ПЕРСОНАЛУ ПІДПРИЄМСТВА

Башук І.В., Швиданенко Г.О.
ЖИТТЄВИЙ ЦИКЛ РЕІНЖИНІРИНГУ БІЗНЕС-ПРОЦЕСІВ ПІДПРИЄМСТВА

Budіakova Olena, Zadorozhnyi Vladyslav
ORGANIZATION OF FOREIGN ECONOMIC ACTIVITY DEVELOPMENT AT THE ENTERPRISE

Деренська Я.М., Гладкова О.В., Котлярова В.Г.
КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ ОРГАНІЗАЦІЇ ПРОМИСЛОВОГО ІНЖИНІРИНГУ В УМОВАХ ФАРМАЦЕВТИЧНОГО ВИРОБНИЦТВА

Компанець К.А., Гончар Т.М., Височило О.М.
ФОРМУВАННЯ КОМПОНЕНТІВ МОТИВАЦІЇ ПЕРСОНАЛУ В УМОВАХ ІННОВАЦІЙНИХ ЗМІН ПІДПРИЄМСТВ

Кубів С.І., Федюк В.В.
ОРГАНІЗАЦІЙНО-ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОЦІНЮВАННЯ РОЗВИТКУ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ

Ліннікова Т.П., Яроміч С.А.
ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ КУЛЬТУРИ ОРГАНІВ ПУБЛІЧНОЇ ВЛАДИ ЯК СПЕЦИФІЧНИХ ВИДІВ ОРГАНІЗАЦІЙ

Маначинська Ю.А.
ІНВЕСТИЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ

Мурашко І.С., Степанова В.П.
ЕФЕКТИВНІСТЬ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ ТА ПОКАЗНИКИ ОЦІНКИ В ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ ХЛІБОПЕКАРСЬКОЇ ГАЛУЗІ

Несенюк Є.С.
МАРКЕТИНГОВІ МЕХАНІЗМИ РЕАЛІЗАЦІЇ ЕКОНОМІЧНИХ СТРАТЕГІЙ ІННОВАЦІЙНОЇ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ ЛЕГКОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ

Побережна З.М.
ІНТЕГРАЛЬНЕ ОЦІНЮВАННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ АВІАПІДПРИЄМСТВ ЗА ДОПОМОГОЮ СИСТЕМИ ЗБАЛАНСОВАНИХ ПОКАЗНИКІВ

Федірець О.В., Сазонова Т.О., Манич Н.М.
СТРУКТУРНА ХАРАКТЕРИСТИКА РЕСУРСНОГО ПОТЕНЦІАЛУ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ

Ярош-Дмитренко Л.О.
ДІДЖИТАЛІЗАЦІЯ МАРКЕТИНГУ В УМОВАХ ПРОТИДІЇ ПОШИРЕННЮ ПАНДЕМІЇ COVID-19

ДЕМОГРАФІЯ, ЕКОНОМІКА ПРАЦІ, СОЦІАЛЬНА ЕКОНОМІКА І ПОЛІТИКА

Шевченко О.О., Разумова О.І., Денисов С.В.
МЕХАНІЗМ РЕГУЛЮВАННЯ ЗДІЙСНЕННЯ СОЦІАЛЬНОГО СУПРОВОДУ ВРАЗЛИВИХ ВЕРСТВ НАСЕЛЕННЯ

Гнатюк Т.О.
МІГРАЦІЙНА ПОЛІТИКА ВЕЛИКИХ МІСТ ЩОДО ІММІГРАНТІВ: МІЖНАРОДНИЙ ДОСВІД

ГРОШІ, ФІНАНСИ І КРЕДИТ

Няньчук Н.Ю.
АНАЛІЗ ПІДХОДІВ ДО ОЦІНКИ РЕПУТАЦІЙНОГО РИЗИКУ ДІЯЛЬНОСТІ БАНКУ

БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК, АНАЛІЗ ТА АУДИТ

Павлова Г.Є., Приходько І.П., Волчанська Л.В.
АНАЛІЗ ФІНАНСОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА НАПРЯМИ ПОКРАЩЕННЯ ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ ПІДПРИЄМСТВА

Банасько Т.М., Варичева Р.В.
ОПОДАТКУВАННЯ МАЛИХ ПІДПРИЄМСТВ: ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД

Кузнецова С.О., Котелевська А.П.
СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ І ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ УПРАВЛІНСЬКОГО ОБЛІКУ ВИТРАТ ПІДПРИЄМСТВА

Порсюрова І.П.
КОНЦЕПТУАЛІЗАЦІЯ ІНФОРМАЦІЙНОГО ПІДҐРУНТЯ В ОБЛІКОВІЙ СИСТЕМІ ЩОДО ФОРМУВАННЯ ПОКАЗНИКІВ ФІНАНСОВОЇ СТІЙКОСТІ