Випуск № 41/2020 (формат pdf)

Титульна сторінка

Зміст

 

ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНИМ ГОСПОДАРСТВОМ

Бочан І.О., Скрипко Т.О.
ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ МАЛИХ ПІДПРИЄМСТВ СФЕРИ ПОСЛУГ

Робул Ю.В.
МАРКЕТИНГОВА СОЦІО-ТЕХНОЛОГІЧНА СИСТЕМА ЯК СЕРЕДОВИЩЕ ФУНКЦІОНУВАННЯ ЦИФРОВОГО МАРКЕТИНГУ

ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ

Ілляшенко С.М., Рудь М.П.
ІННОВАЦІЇ В ТОВАРНІЙ ІННОВАЦІЙНІЙ ПОЛІТИЦІ ПІДПРИЄМСТВА: ОСОБЛИВОСТІ ВИБОРУ І РЕАЛІЗАЦІЇ

Коренюк П.І., Усикова О.М.
АНАЛІЗ ІНФОРМАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФІНАНСОВОГО КОНТРОЛЮ ДЛЯ ПРИВАТНИХ ПІДПРИЄМСТВ ТА ШЛЯХИ ЙОГО УДОСКОНАЛЕННЯ

Дем’яненко Т.І.
УПРАВЛІННЯ ПРИБУТКОМ І РЕНТАБЕЛЬНІСТЮ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ ТА НАПРЯМИ ЙОГО ВДОСКОНАЛЕННЯ

Ткачук Г.О.
СКЛАДНИКИ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА: ВАЖЛИВИЙ НАУКОВИЙ АСПЕКТ

СВІТОВЕ ГОСПОДАРСТВО І МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ

Даниленко В.В.
ФОРМУЛЮВАННЯ ОРІЄНТИРІВ І ВИКЛИКІВ РИЗИК-МЕНЕДЖМЕНТУ ЛАНЦЮГІВ ПОСТАЧАНЬ У КОНТЕКСТІ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ БІЗНЕС-ПРОЦЕСІВ

Tymoshenko Ihor
SOCIAL ENTREPRENEURSHIP IN THE GLOBAL DIMENSION

ДЕМОГРАФІЯ, ЕКОНОМІКА ПРАЦІ, СОЦІАЛЬНА ЕКОНОМІКА І ПОЛІТИКА

Писаренко С.В., Дядик Т.В., Бих С.М.
ІННОВАЦІЙНІ МЕТОДИ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ ЯК ЧИННИК ФОРМУВАННЯ ЙОГО КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ

Піменова О.В., Сірик Т.О.
ОЦІНКА СОЦІАЛЬНО-ВІДПОВІДАЛЬНОГО МАРКЕТИНГУ ЯК ЧИННИКА ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ В УМОВАХ СТАНОВЛЕННЯ СОЦІАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ

Серікова О.М.
МОТИВАТОРИ ТА ДЕМОТИВАТОРИ НАКОПИЧУВАЛЬНОЇ ПЕНСІЙНОЇ СИСТЕМИ В УКРАЇНІ

ГРОШІ, ФІНАНСИ І КРЕДИТ

Гузела І.А.
ІНСТИТУЦІОНАЛЬНО-ЕВОЛЮЦІЙНІ ЗАСАДИ ПОДАТКОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ СТРАХОВОГО РИНКУ

БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК, АНАЛІЗ ТА АУДИТ

Банасько Т.М., Варичева Р.В.
ЕКОНОМІКО-ПРАВОВЕ СЕРЕДОВИЩЕ ВПРОВАДЖЕННЯ МІЖНАРОДНИХ СТАНДАРТІВ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ В УКРАЇНІ: ЗАГРОЗИ ПРОЗОРОСТІ

МАТЕМАТИЧНІ МЕТОДИ, МОДЕЛІ ТА ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ЕКОНОМІЦІ

Поздняков Ю.В., Садовенко Ю.П.
ЗВ’ЯЗОК КОЕФІЦІЄНТА ГАЛЬМУВАННЯ ПІД ЧАС КОРИГУВАННЯ НА МАСШТАБ ЗІ СТУПЕНЕМ НЕВИЗНАЧЕНОСТІ РЕЗУЛЬТАТУ ОЦІНКИ ВАРТОСТІ АКТИВІВ

Старух А.І.
ЗАСТОСУВАННЯ ЕКСПЕРТНИХ СИСТЕМ У БІЗНЕС-СЕРЕДОВИЩІ